Bolaget har idag uppdaterat sin aktieägarlista per den 2019-03-31 och finns att läsa på bolagets hemsida under Investor Relations / Aktieägare.

Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2019-03-31 till totalt 48 346 697 aktier varav 45 682 947 st aktier av serie B och 2 625 000 st aktier av serie A och 38 750 st preferensaktier.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg