Verksamheten har haft en mycket positiv utveckling under de första månaderna i nya kvartalet (Q1) och omsättningen har redan under den aktuella perioden uppgått till ca 16,9 Mkr vilket kan jämföras med tidigare år där intäkterna uppgick till ca 263 Tkr.

Bolaget har som målsättning att uppnå en nettoförsäljning om ca 200 Mkr för hela verksamhetsåret 2019/2020 med ett rörelseresultat om ca 28 – 35 Mkr före skatt och avskrivningar, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

”Tillsammans skapar vi ett investmentbolag med både tillväxt och lönsamhet”

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-08-28
  • Pressmeddelande: PDF (124KB)